24 mars 2014

Själva bibelberättelsen om Jakob och höften

Jakob förbereder sig för att återförenas med sin bror som han lurat grovt, eller snarare bedragit och svikit - Jakob utgav dig för att vara sin bror och fick sig därmed faderns välsignelse över sitt liv, den välgång som hans lurvige bror borde ha fått. Utdrag ur 1 Moseboken kapitel 32, 1917 års översättning:
"22Men under natten stod han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vad. 23Han tog dem och förde dem över bäcken och förde tillika över vad han eljest ägde. 24Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom, till dess morgonrodnaden gick upp. 25Och när denne såg att han icke kunde övervinna Jakob, gav han honom ett slag på höftleden, så att höften gick ur led, under det han brottades med honom. 26Och mannen sade: "Släpp mig, ty morgonrodnaden går upp." Men han svarade: "Jag släpper dig icke, med mindre du välsignar mig." 27Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob." 28Han sade: "Du skall icke mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger." 29Då frågade Jakob och sade: "Låt mig veta ditt namn." Han svarade: "Varför frågar du efter mitt namn?" Och han välsignade honom där. 30Men Jakob gav platsen namnet Peniel, "ty", sade han, "jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat". 31Och när han hade kommit förbi Penuel, såg han solen gå upp; men han haltade på höften. 32Fördenskull äta Israels barn ännu i dag icke höftsenan som ligger på höftleden, därför nämligen, att han gav Jakob ett slag på höftleden, på höftsenan."

1 kommentar:

Bodil sa...

Ett skäl så gott som något att inte äta höftsena. Jag kan även tänka mig andra skäl.