27 november 2014

25 november 2014

... men resten kunde jag inte uttyda.

En ny favorit av Leonard Cohen: om att läsa Gudsnamnet i eldskrift på sitt hjärta, medan det andra är oläsligt.
Leonard Cohen - Born in Chains (bara musiken) : http://youtu.be/bIZDvnJOf8s

15 november 2014

Hjärtat styr ljuset

Ny installation på Bildmuseet. Med hjärtat styr vi hur lamporna lyser och våra kroppars mönster bildar tillsammans nya mönster av ljus.

Ny utställning på Bildmuseet

Armgång!

Jäpp, jag orkade idag att lugnt och tydligt färdas 4 byglar utan att fuska med fötterna i marken. Personligt rekord, personlig seger.

Ljus över november

Halva november redan avklarad. I ljust minne bevarad.

Livets nödtorft

Skapa. Viktigt.

Nu börjar jag december.