22 oktober 2013

Jesajas tröst

Dock, natt skall inte
förbli där ångest råder,
så står det skrivet

Inga kommentarer: