10 december 2012

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2012

Nu goda råd är dyra
sa de på teve fyra
när ekonomipriset presenterats
Hur ska vi göra nu då
med Bonde söker fru å
dylikt, som genast placerats
I lådan märkt ”helt passé”
I kassen ”skänk till teve tre?”
När nästa år planerats.

Det finns visst några killar
Som vet vad andra gillar
när alla kalla fakta analyserats
de skapar stabila par
där folk gillar det de har
och ej av annat attraherats
Kan inte tro det blir kul
Att titta på före jul
Med reklam som redan fakturerats

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2012 till Alvin E. Roth och Lloyd S. Shapley "för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken".
Pressmeddelande

Inga kommentarer: