10 december 2012

Nobelpriset i medicin 2012

Illustration: Oskar Öhman

I det universum som kallas en kropp
delas cellerna till dess det tar stopp.
De ges en uppgift, förses med en plan
De ska bli som de ska, följer sin ban.
Cellen går från enkel till komplex,
i en kropp som kom till genom sex.

Men måste det vara så? undrade Gurdon.
Tarmcell i äggcell, blev groda, en klon.
Kloningsidéen spreds, fåret Dolly blev till.
Cellens slumrande potential visas, Livet vill.
Allt ställs på ända, är inget förutbestämt?
 Nej, allt måste inte bli som det varit jämt.

Fyrtiofyra år senare lyckades Yamanaka
programmera en cell från komplex tillbaka
till sitt ursprung, sin första stamcellsenkelhet.
Möjligheterna öppnas, kan vi leva i evighet?
Fyra gener som förs in i en vanlig cell räcker.
Nytt liv, helande, vilka frågor det väcker!

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has decided to award
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2012
jointly to
John B. Gurdon and Shinya Yamanaka
for the discovery that mature cells can be reprogrammed
to become pluripotent

Inga kommentarer: