13 november 2012

Betyder inte ohuld slösaktig?

SAOL hävdar:
SAOL

huld

adj.

hult hulda

• välvillig, tillgiven, bevågen; älsklig

Böjning (i positiv)

huld en ~ + subst.

hult ett ~ + subst.

hulda den/det/de ~ + subst.

hulde den ~ + mask. subst.

3 kommentarer:

Jörel sa...

Jag har alltid varit lite osäker på vad "ohuld" betyder. Jag minns att pappa har förklarat det men inte vad han sa...


OHULD, sbst. (ohull) † brist på vänlighet l. omsorg; jfr huld, sbst.¹ VERELIUS 190 (1681).
– OHULD, adj. ( ohuld 1632 osv. ohull 1694–1927)
[fsv. ohulder]
(utom i c numera knappast br.) icke huld l. vänlig l. välvillig l. tillgiven l. god; äv. i förb. med prep. mot l. med indirekt obj.; jfr huld, adj. 1. Migh är hele werlden ohuld / och önskar (mig) dödsens smertha. WIVALLIUS Dikt. 86 (1632). HÖGBERG Utböl. 1: 123 (1912).
särsk.
[OHULD.ssg 2.a]
a) om undersåte: icke trogen l. trofast; jfr huld, adj. 1 a α. Ohulde Vndersåthare. BRASK Pufendorf Hist. 70 (1680). Ohuld .. mot fäderneslandet, mot konungen. MURBERG FörslSAOB (1791).
[OHULD.ssg 2.b]
b) (†) i uttr. ohuld om ngn; jfr huld, adj. 1 b. Han har altid varit ohuld om sina gamla föräldrar. MURBERG FörslSAOB (1791).
[OHULD.ssg 2.c]
c) (i sht i högre stil) om högre makt l. om lyckan o. d.: icke gunstig l. bevågen l. nådig; jfr huld, adj. 1 c. STAGNELIUS (SVS) 3: 325 (c. 1815). Fortuna var dem den gången ohuld. ÖSTERGREN (1933).
– OHULDELIGEN, adv. † utan omtanke, av brist på omsorg l. omvårdnad; jfr huld, sbst.¹ 1, ohuld, adj. b. (Fogden skall) hwar Dagh .. see till, huru thet rychtas och gifwes, at godh Rycht icke fattas, och Foret icke ohuldeligen medhfares och spilles. BRAHE Oec. 69 (1581; uppl. 1920).
– OHULDHET, r. l. f. †
[OHULDHET.ssg 1]
1) motsv. ohuld, adj. a. Hans ohuldhet mot fäderneslandet. MURBERG FörslSAOB (1791).
[OHULDHET.ssg 2]
2) motsv. ohuld, adj. b. Ohuldhet om Fäderneslandet. WALLQUIST EcclSaml. 5–8: 392 (1772); jfr 1. Modrens ohuldhet om sina barn. MURBERG FörslSAOB (1791).

Jorun sa...

Det måste ju vara betydelsen "utan omtanke, av brist på omsorg" som ligger i grunden.

Jag brukar också fungera på stökigt/ostökigt.

Kan den gamle poeten Wivallius ha hetar I-Or i förnamn?

"Migh är hele werlden ohuld / och önskar (mig) dödsens smertha. WIVALLIUS Dikt. 86 (1632)"

Signe sa...

Jag använder ohuld om att köra bort lass efter lass medbeg möbler till sophögen istället för att skänka dem till returmarknaden?