25 november 2014

... men resten kunde jag inte uttyda.

En ny favorit av Leonard Cohen: om att läsa Gudsnamnet i eldskrift på sitt hjärta, medan det andra är oläsligt.
Leonard Cohen - Born in Chains (bara musiken) : http://youtu.be/bIZDvnJOf8s

Inga kommentarer: