15 november 2014

Hjärtat styr ljuset

Ny installation på Bildmuseet. Med hjärtat styr vi hur lamporna lyser och våra kroppars mönster bildar tillsammans nya mönster av ljus.

Inga kommentarer: