12 maj 2014

Humor i bibeln

Paulus försvarar sig inför kung Agrippa och berättar om sin omvändelse och sin nya tro på Jesus Kristus. Paulus förklarar för landshövding Festus att han inte alls yrar och att kung Agrippa är väl insatt i det han berättar om. "Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror." Agrippa svarar: "Det går fort för dig att få mig till kristen", varpå Paulus svarar: "Fort eller långsamt, Gud give att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blir sådana som jag - men utan de här bojorna."

Kaxigt värre.

Jag har styrt och ställt idag, hade nog mått bra av att bli bemött med lite humor.

Inga kommentarer: