27 april 2014

Älska dig själv

Min kyrka experimenterar med dubbla gudstjänster, idag var det både 11 och 14:30. Jag hade söndagskola båda tiderna, dvs en mycket lång dag i Herrens gårdar. 
I denna märkliga tid av både uppblåst narcissism och utbrett självhat, rädsla för främlingar och därtill populära idéer om att vissa personer är energitjuvar som man ska hålla sig ifrån... Då är det en intressant utmaning att predika om att älska sin nästa som sig själv. De två samlingarna blev helt olika, den första hade jag en homogen grupp med bara 5-7åringar och delade ansvaret med en ledare till. Samling två var barnen 1-6 år, jag var nu ensam ledare men nu var många föräldrar med sina barn och ett av mina egna barn tog en framskjuten position som min sidekick. Ämnet hade behövt en tredje chans för att riktigt få fram min poäng, men det är väldigt intressant att leda de här grupperna. Man vet aldrig riktigt vad som händer.

Inga kommentarer: