03 november 2013

19 personer 18 tågtimmar

Möda, ja. Lång resa, inslag av oro och direkt fara.
Men fler vänner, släktingar och barn än restimmar. (Nämligen TMHHV TMHCA S HFG EBNJ och kusin S.)

Inga kommentarer: