20 oktober 2013

Pigga kroppen

Häng på här hjärnan,
säger pigga kroppen, nu
leker vi, springer!

Inga kommentarer: