21 oktober 2013

Bön för en vän

Du som ville liv
svagt som starkt, sjukt som friskt, hjälp,
omslut med ömhet

Inga kommentarer: