28 oktober 2013

Alla sova, släkta äro ljusen

En storm härjar Skåne i natt, med angränsande områden.
Här i semesterhemmet vilar alla och jag känner moderskänslorna, några på rad och flera i taget.
Kärleken, tacksamheten, oron,  otillräckligheten, det nöjda och det andra.
Livets gåva och ansvar.
Tack och hjälp!

Inga kommentarer: