12 april 2013

Koskinens version av tio Guds bud

page1image188TIO GUDS BUD I MODERN TAPPNING – Av Biskop Lennart Koskinen

De tio budorden uttryckta som positiva normer:

(Den traditionella formuleringen kursiverad)

Första Budet

"Du skall inga andra gudar hava vid sidan av mig"

Inrikta ditt liv på den Gud som är alltings ursprung och mål.

Andra Budet

"Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn."

Använd Guds namn endast i det godas tjänst.

Tredje Budet

"Tänk på vilodagen så att du helgar den"

Ge dig själv regelbunden tid till vila och uppbyggelse.

Fjärde Budet

"Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land"

Visa dina föräldrar respekt och kärlek så kan du förvänta dig detsamma av dina barn.

Femte Budet

"Du skall inte dräpa"

Värna och vörda livet i alla dess former.

Sjätte Budet

"Du skall inte begå äktenskapsbrott"

Var trogen mot din partner. 

Sjunde Budet

"Du skall inte stjäla"

Respektera andras egendom och rättigheter

Åttonde Budet

"Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa"

Visa dig pålitlig i tanke, ord och handling.

Nionde Budet

"Du skall inte ha begärelse till din nästas hus"

Dela din medmänniskas glädje över att hon har fått en bra bostad.

Tionde Budet

"Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänarinna, ej heller till något annat som tillhör din nästa".

Tillåt dig att vara glad åt att det gått din medmänniska väl i livet. 

Inga kommentarer: