03 november 2012

Finkultur

Och så en effektiv genomåkning av Bildmuseet, alla våningar, alla tavlor sedda. 6 våningar (två stängda). Och träffade lite utflyttade Adakbor i restaurangen, sågs 3 effektiva minuter.

Inga kommentarer: