30 maj 2011

Skolavslutning i kyrkan

I tidningen Dagen uttalade sig en präst för några veckor sedan om att hans församling tagit diskussionen om skolavslutning i kyrkan till nästa nivå och förvägrat skolan att fira en sekulär skolavslutning i kyrkans lokaler (fritt återgett):
det är ju som att det skulle bli stor fest i ditt vardagsrum men du får inte vara med

Inga kommentarer: