19 juni 2012

Mygg jer mygg, men svia hä jer svia

Försöker rensa ogräs i de upphöjda bäddarna på lägdan. Bland alla grästuvor och revsmörblommor finns det åkerbärsrevor, som jag vill ska synas och ge bär! Men det är en stor utmaning i självbehärskning att jobba på fast svian attakerar all synlig hud.

Nu är i alla fall 0,5 m2 jord blottad och ytan har fått tillbaka sin andel önskade åkerbär, medan ogräset får ligga i drivor och skämmas.

Inga kommentarer: